Friday, September 24, 2010

Teka- teki kehilangan segiempat sama

 
Keempat- empat bentuk dalam dua segi tiga di atas adalah sama tetapi disusun pada tempat yang berlainan. Walau bagaimanapun, segi tiga yang kedua mempunyai satu petak kosong. Bagaimanakah anda menerangkan kehilangan ruang ini?


Jawapan

No comments:

Post a Comment